Stichting Freedom

Stichting Freedom

Freedom adviseert en ondersteunt gedetineerden, ex-gedetineerden, daklozen en de minima. Deze ondersteuning kan bestaan met papieren invullen zoals belasting en gemeentelijke, instanties aan schrijven of bellen, contacten leggen, schulden uitzoeken. Eventueel het begeleiden naar een bewindsvoering. Wij zijn mensen die door het leven getekend zijn en ervaringen uit willen wisselen met lotgenoten.