Over het Netwerkcentrum Leeuwarden

Inleiding

Doelstelling van de Stichting Netwerkcentrum Leeuwarden is vrijwilligers een laagdrempelige en zinvolle daginvulling te bieden. Via de vele activiteiten die door onze vrijwilligers worden verricht, kunnen wij allerlei gratis en goedkope activiteiten en diensten aanbieden voor de inwoners van Leeuwarden. Op deze manier versterkt het Netwerkcentrum de sociale structuren in de wijk en verbindt het mensen.

Vrijwilligers

Wij bieden vrijwilligers de mogelijkheid bij ons een zinvolle daginvulling te vinden, en zo weer een doel in het leven te krijgen. Het vinden van passend en voldoening gevend vrijwilligerswerk bij het Netwerkcentrum is voor mensen die uit een moeilijke situatie komen een zeer belangrijke stap.

Voordelen van vrijwilligerswerk:

 • bestrijding van eenzaamheid
 • nieuwe sociale contacten – sociale samenhang versterken
 • verkrijgen van een dagritme – zinvolle daginvulling
 • doel in het leven krijgen – zingeving
 • maatschappelijke participatie – weer meedoen
 • eigen talenten en kracht ontwikkelen
 • werken aan perspectief, soms ook richting betaald werk

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Kom langs voor een bakje koffie om te kijken wat er mogelijk is.

Activiteiten en Diensten

Het Netwerkcentrum Leeuwarden werkt met vele vrijwilligersorganisaties samen. Het Netwerkcentrum fungeert daarbij als een overkoepelende organisatie. Vele initiatieven en ook diverse organisaties vallen onder het Netwerkcentrum. Elke deelnemende organisatie blijft volledig zelfstandig en behoudt de eigen identiteit.

Het Netwerkcentrum brengt samenwerkingen tot stand tussen diverse organisaties en koppelt verschillende initiatieven. Het Netwerkcentrum initieert nieuwe activiteiten middels samenwerkingen tussen professionals, vrijwilligers en studenten. Naast expertise biedt het Netwerkcentrum faciliteiten, ondersteuning, begeleiding en veel enthousiasme. Ons motto is niet voor niets: ¨Kan niet bestaat niet¨.

Voorbeelden van door Netwerkcentrum ontwikkelde activiteiten:

 • Koken in de Wijk
 • Weggeefkledingwinkel voor mensen met een laag inkomen
 • Werkplaats Oud-Oost
 • Computer- en telefooncursussen
 • Gratis kapper voor mensen met een laag inkomen

Voorbeelden van door Netwerkcentrum geïnitieerde en/ of ondersteunde samenwerkingen

 • Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN)
  • Groente- en fruitbrigade
  • Meer Gezonde Jaren Radio
 • Stadstuin Techum
 • Buurtservicepunt
 • Rechtshulpwinkel
 • De Kracht van het Oplossen
 • Energiecoach

Al deze activiteiten komen weer ten goede aan de wijk. Gezelligheid, goedkope warme maaltijd, cursussen, gratis kleding, gratis groente en fruit en veel meer. Zo maakt het Netwerkcentrum Leeuwarden een dubbelslag: vrijwilligers hebben een zinvolle daginvulling en mensen uit de wijk profiteren van de vele ontplooide activiteiten. Op deze manier versterkt het Netwerkcentrum de sociale structuren in de wijk en verbindt het mensen.

Een doel van het Netwerk Centrum Leeuwarden is ook bestrijding van armoede. Middels de vele activiteiten van het Netwerkcentrum Leeuwarden wordt hier actief aan gewerkt: Onder andere met de kledingbank, de gratis kapper en allerlei andere gratis activiteiten.

Een ander doel dat het netwerkcentrum Leeuwarden heeft is inwoners van Leeuwarden, dus ook bewoners uit Oud Oost, te helpen met hun schulden. Via schuldhulpverlening “De kracht van het oplossen” worden met de inwoner de schulden geïnventariseerd, worden schuldeisers benaderd en wordt ondersteuning geboden met het op orde brengen van de administratie.

Opleidingscentrum

Het Netwerkcentrum Leeuwarden en de Werkplaats Oud-Oost zijn erkende leerbedrijven en kunnen worden gezien als een educatief centrum. Vanuit het onderwijs leren en werken jaarlijks stagiaires bij het Netwerkcentrum. Studenten kunnen worden ingezet bij bestaande projecten of zelf nieuwe initiatieven ontwikkelen.

Buurtkamer

Sinds 1 januari 2021  is het Netwerkcentrum Leeuwarden ook Buurtkamer voor de wijk Oud-Oost.                                                             

Meer informatie: lwdvoorelkaar

Locaties

Het Netwerkcentrum Leeuwarden werkt vanuit vier locaties: Netwerkcentrum “De Klomp”, Werkplaats Oud-Oost, Stadstuin Techum en Buurthuis Tjerk Hiddes.

De Klomp 

 • thuisbasis Netwerkcentrum Leeuwarden
 • centraal educatief centrum
 • waar bewoners, vrijwilligers, studenten en professionals elkaar ontmoeten
 • groot aantal activiteiten

Werkplaats Oud-Oost

 • wordt vooral met de handen gewerkt
 • fietsenproject (ondersteund door Kindpakket, de Fietsersbond en de ANWB)
 • hout- en metaalbewerking
 • groen in de wijk
 • tuinonderhoud

Buurthuis Tjerk Hiddes

 • Activiteiten voor ouderen

Bestuur en Organisatie

Per 1 januari 2021 is Netwerkcentrum Leeuwarden een zelfstandige stichting geworden. 

De dagelijkse leiding is in handen van drs Senan Hubanic (initiator en CEO), Elizabeth Boonstra en opbouwwerker Jos Bouwhuis.

Partners van het Netwerkcentrum Leeuwarden