Sjoerd

Vele activiteiten op Open Dag van de Klomp

Open dag oud oost

Naast het presenteren van de plannen voor Nieuw OudOost, zijn er zaterdag vele activiteiten bij de Klomp.

Er is ook de officiële opening van de Buurtkamer, en ook de opening van de studio van 058 Online in de Klomp.

Verdere activiteiten:

  • Cambuur Verbindt met clinics door all-stars
  • Springkussen voor de kinderen
  • Buurvrouw en buurvrouwbus
  • Fitness demonstraties door 058 Samen Sterk
  • Alle activiteiten van de Klomp worden gedemonstreerd
  • Gratis hapjes en drankjes
Zaterdag 11 september van 11 tot 14 uur bij de Klomp. Iedereen is welkom!

Uitnodiging Open Dag Nieuw Oud Oost

Kom naar de open dag op 11 september in de Klomp en bekijk de plannen voor Nieuw Oud oost!

Zaterdag 11 september
Van 11.00 tot 14.00 uur
Netwerkcentrum De Klomp (Insulindestraat 27)

Zie ook de website van Nieuw OudOost

Beste bewoner,

Samen met u als bewoner uit de wijk, verschillende organisaties en ondernemers maakten we afgelopen twee jaar plannen voor de plek van het huidige Cambuurstadion, de velden erachter en het Cambuurplein. Dankzij uw waardevolle reacties werden de plannen steeds beter en mooier. In de afgelopen zomerweken werkten we de plannen verder uit met een stedenbouwkundig bureau en deskundigen. De reacties van de klankbordgroep van organisaties, ondernemers en bewoners uit de buurt hebben we daarin telkens verwerkt.

Eindelijk is het zover, we kunnen de plannen aan u presenteren! Ik nodig u daarom namens alle betrokkenen uit voor een open dag op zaterdag 11 september bij Netwerkcentrum De Klomp. Tussen 11.00 en 14.00 uur presenteren wij de plannen voor Nieuw Oud Oost. U kunt meepraten over de invulling van de groenstructuur. Denk aan onderwerpen zoals klimaatadaptatie, mobiliteit, biodiversiteit en sport & bewegen.

Tijdens de Open Dag van Nieuw Oud Oost presenteren ook de wijkorganisaties uit de buurt zich aan. Zo heeft onder andere Netwerkcentrum De Klomp een open huis, geeft Stichting 058 Samen Sterk demonstraties en organiseert Cambuur Verbindt voetbal clinics met jeugdtrainers. Ook is er een springkussen.

Het belooft een mooie dag te worden. Zie ik u daar? Samen werken we verder aan een nieuwe (Cam)buurt!

Hein de Haan,
Wethouder Gebiedsontwikkeling en Wonen.

 

Steeds meer energiecoaches helpen groeiend aantal Friezen bij verlagen energierekening

Steeds meer energiecoaches, zowel betaalde als vrijwillige, helpen een groeiend aantal Friezen bij het verlagen van hun energierekening. ,,Wy sjogge nei de minsken, net nei de stiennen.”

Linda de Graaf bespaart onder meer door deze led-lampen op haar energierekening. Rechts energiecoach Klaas Hofman.

Linda de Graaf bespaart onder meer door deze led-lampen op haar energierekening. Rechts energiecoach Klaas Hofman. Foto: Niels WestraAnne Roel van der Meer 

Linda de Graaf (57) dacht dat haar energierekening niet veel lager kon. Totdat ze Klaas Hofman een jaar of vijf geleden over de vloer kreeg. De energiecoach noemde een hele serie maatregelen die ervoor konden zorgen dat ze geld zou overhouden. Denk aan tochtstrippen, ledlampen, het lager zetten van de verwarming, aan folie plakken achter de cv en slim ventileren.

Het bleken gouden tips. De Graaf, die leeft van een minimum, bespaart inmiddels gemiddeld zo’n 450 euro per jaar. Dat bedrag staat voor haar gelijk aan drie maanden boodschappen doen.

Ambassadeur

Ze is inmiddels met een paar andere Leeuwarders energieambassadeur geworden. In haar ‘kledingweggeefwinkel’ voor mensen die het niet breed hebben, geeft ze bezoekers een kaartje mee waarmee bij het energieloket van de gemeente het gratis advies van een coach kan worden aangevraagd. ,,Zo kunnen anderen uiteindelijk misschien ook honderden euro’s bezuinigen. Ik moet zeggen: ik leer zelf nog elke dag bij. Het is verslavend om op je energiegebruik te letten.”

Klaas Hofman was zes jaar geleden de eerste professionele energiecoach van Friesland. Inmiddels heeft hij in Leeuwarden zes collega’s, mensen die voorheen in de bijstand zaten. Nu werken ze 24 tot 36 uur per week en helpen ze anderen, in de meeste gevallen huurders, om hun lasten te verlagen.

,,Wy sjogge net nei de stiennen, mar nei de minsken”, vertelt Hofman. ,,Dat is it grutte ferskil tussen in coach en in energieadviseur. In adviseur leit bygelyks út hoefolle sinnepanielen der op in dak kinne, of wat in waarmtepomp kostet. In enerzjycoach sjocht nei mooglike besparringen. Dat is de basis. Sa kinst enerzjy-earmoede tsjingean, mar ek de útstjit fan CO2 ferminderje.”

De Europese Commissie is met de noodzaak van CO2-reductie in het achterhoofd enthousiast over de Leeuwarder energiecoaches. Die worden als voorbeeld gezien. Er zijn filmpjes geplaatst op ‘Brusselse’ sociale media.

Nieuwelingen

In heel Friesland zijn aan het einde van het jaar 94 coaches actief, zo is de intentie van provincie, gemeenten en energiecoöperaties. Sommigen beroepsmatig, anderen op vrijwillige basis. Vorig jaar telde de provincie dertig coaches. Veel nieuwelingen krijgen hun opleiding van de stichting Provinciaal Energietransitie Bureau (PEB), opgericht door Hofman. Die opleiding neemt tien dagdelen in beslag. Ook ROC Friese Poort en de Woonbond spelen een rol.

Zo werkt het Energieteam Fryslân.
Zo werkt het Energieteam Fryslân.

Het Energieteam Fryslân, waarin provincie, gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties, adviseurs en coaches sinds een klein jaar samen optrekken, moet ertoe bijdragen dat in 2022 elke Fries de hulp van een energiecoach kan inschakelen. ,,Ien kear yn de moanne ha we mei dat team online byienkomsten en hooplik ynkoarten ek fysike”, vertelt Marjan Faber. Zij is samen met Marije Boersma projectleider. Ook is Faber voorzitter van de PEB.

,,We moatte fan elkoar leare en kennis diele. Elke gemeente hat in oare oanpak. Ljouwert, Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân ha betelle én frijwillige enerzjycoaches. It Hearrenfean siket minsken. Yn Smellingerlân, Opsterlân, East- en Weststellingwerf ha se allinnich frijwilligers. En yn Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen kieze se oant no ta allinnich foar adviseurs. Wy moatte provinsjebreed útfine hoe’t minsken it bêste holpen wurde kinne. Dan wurdt de kâns op takenning fan subsydzjes ek grutter.”

Subsidie

In Leeuwarden vroegen ze dit jaar met succes een zogeheten RREW-subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) van een half miljoen euro aan. De provincie deed er 55.000 euro bij. Zo kan elke gemeente, mits op tijd en met een goed verhaal, een subsidieaanvraag indienen, zegt Hofman. ,,Takom jier komt der wer in regeling.”

Het mooiste zou zijn als elke gemeente zelf, los van subsidies, structureel geld zou vrijmaken voor de inzet van energiecoaches, vindt hij. Faber knikt: ,,Dat hie eins tweintich jier lyn al gewoan wêze moatten. Mar goed, we meitsje no moaie stappen. Dat is hurd noadich.”

Gepubliceerd in de Leeuwarder Courant op 31 augustus 2021.

Buurtservicepunt

Aangepaste openingstijden Buurtservicepunt

In de maand augustus zijn er aangepaste openingstijden i.v.m. vakantie.

Buurtservicepunt heeft inloopspreekuur in de Klomp:
maandag en woensdag 10.00 – 12.00 

U kunt bij ons terecht voor hulp bij administratieve zaken, zowel op papier als met de computer. Buurtservicepunt zit in alle buurtkamers van de gemeente Leeuwarden. 

Wij bieden wijkbewoners praktische ondersteuning bij onder andere:

•  aanvragen en werken met Digid 
•  het aanvragen van een uitkering
•  aanvragen van bijzondere bijstand
•  aanvragen van inkomens verruimende maatregelen
•  het indienen van een bezwaar
•  het invullen van de belastingaangifte
•  aanvragen van toeslagen
•  aanvragen van kwijtschelding
•  het verlengen van een verblijfsvergunning
•  vragen over de WMO

Voor verdere informatie zie onze website.

Crowdfunding opleiding Jannie

IMG-20210624-WA0001

Jannie de Vries van Stichting Project Freedom wil graag een opleiding volgen tot ervaringsdeskundige, zodat ze mensen nog beter kan helpen. Ze probeert dit via crowdfunding mogelijk te maken.

Stichting Project Freedom adviseert en ondersteunt gedetineerden, ex-gedetineerden, daklozen en minima om hun leven weer op de rit te krijgen. 

We werken we allemaal op vrijwillige basis en zijn afhankelijk van giften en hebben dus niet de middelen om de kosten van 900 euro zelf te betalen.

Zie verder:
https://netwerkcentrumleeuwarden.nl/crowdfunding-jannie

Buurtservicepunt

Buurtservicepunt van start in de Klomp

Vanaf maandag 5 juli is het Buurtservicepunt aanwezig in het Netwerkcentrum Leeuwarden. Vanaf die datum dus NIET meer bij het wijkteam Oudoost op het Zuidvliet.

Buurtservicepunt heeft inloopspreekuur maandag t/m donderdag 10.00 – 12.00 in de Klomp.

U kunt bij ons terecht voor hulp bij administratieve zaken, zowel op papier als met de computer. Buurtservicepunt zit in alle buurtkamers van de gemeente Leeuwarden. 

Wij bieden wijkbewoners praktische ondersteuning bij onder andere:

•  aanvragen en werken met Digid 
•  het aanvragen van een uitkering
•  aanvragen van bijzondere bijstand
•  aanvragen van inkomens verruimende maatregelen
•  het indienen van een bezwaar
•  het invullen van de belastingaangifte
•  aanvragen van toeslagen
•  aanvragen van kwijtschelding
•  het verlengen van een verblijfsvergunning
•  vragen over de WMO

Voor verdere informatie zie onze website.

Woningbouwcorporaties op bezoek bij de Klomp

Vorige week was de voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties Martin van Rijn op bezoek in Leeuwarden op uitnodiging van Roeland van der Schaaf en wethouder Hein de Haan. Hij heeft een rondleiding door de wijk in Leeuwarden gekregen. De wethouder heeft hem praktijkvoorbeelden laten zien als het gaat om de opgave voor voldoende en betaalbare huurwoningen, het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk, de samenwerking tussen gemeenten, woningbouwcorporaties en vele andere zorg- en welzijnsinstellingen. 

In het Netwerkcentrum Leeuwarden was een bijeenkomst georganiseerd, waar ook burgemeester Buma van Leeuwarden aanschoof. Als introductie voor de gasten vertelden diverse vrijwilligers over hun werk bij het Netwerkcentrum, en wat het Netwerkcentrum voor hun persoonlijk betekent. Onderstaande video van 058 Online geeft hiervan een impressie. Na afloop was er voor de gasten een maaltijd bereid door de mensen van Koken in de Wijk. 

Weer gratis afhaalmaaltijden!

Vanaf nu weer helemaal gratis! Koken in de Wijk biedt 2x per week lekkere en gezonde afhaalmaaltijden aan. Wel graag vooraf aanmelden. Zie ook de Facebookpagina van Koken in de Wijk.

Afhalen:

  • Dinsdag tussen 13.30 – 15.30 bij de Groene Apotheek in het wijkgebouw aan Oldegalieën 129
  • Donderdag tussen 13.00 – 15.00 bij het Netwerkcentrum Leeuwarden in de Klomp

Opgeven:

  • Via Jefta August op telefoon: 06-30619935 (belllen of via Whatsapp)
Kledingweggeefwinkel

Kledingwinkel weer open!

De weggeefkledingwinkel is weer open! 

Elke maandag en donderdag van 10.00 tot 13.30 

In verband met Corona alleen op afspraak. Bel het Netwerkcentrum voor een afspraak: 06-39738978