Activiteit

Jongeren Centrum

Jongerencentrum gestart in de Klomp

BREAKING NEWS:

Sinds kort is Jongerencentrum ‘De Klomp’ open!

Voor alle jongeren van 15 t/m 18 jaar.

Elke dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Woon je in Heechterp Schieringen, Vrijheidswijk, Bilgaard, Camminghaburen of Oud Oost, kom gezellig langs voor een bakje thee, een potje tafeltennis en tafelvoetbal! Ik zorg dat de PlayStation ook klaarstaat!

Benieuwd waar het is? In de voetbalkantine achter het Cambuur stadion, Insulindestraat 27.

#Jongerenwerk #Leeuwarden #heechterpschieringen #vrijheidswijk #bilgaard #camminghaburen #oudoost

Steeds meer energiecoaches helpen groeiend aantal Friezen bij verlagen energierekening

Steeds meer energiecoaches, zowel betaalde als vrijwillige, helpen een groeiend aantal Friezen bij het verlagen van hun energierekening. ,,Wy sjogge nei de minsken, net nei de stiennen.”

Linda de Graaf bespaart onder meer door deze led-lampen op haar energierekening. Rechts energiecoach Klaas Hofman.

Linda de Graaf bespaart onder meer door deze led-lampen op haar energierekening. Rechts energiecoach Klaas Hofman. Foto: Niels WestraAnne Roel van der Meer 

Linda de Graaf (57) dacht dat haar energierekening niet veel lager kon. Totdat ze Klaas Hofman een jaar of vijf geleden over de vloer kreeg. De energiecoach noemde een hele serie maatregelen die ervoor konden zorgen dat ze geld zou overhouden. Denk aan tochtstrippen, ledlampen, het lager zetten van de verwarming, aan folie plakken achter de cv en slim ventileren.

Het bleken gouden tips. De Graaf, die leeft van een minimum, bespaart inmiddels gemiddeld zo’n 450 euro per jaar. Dat bedrag staat voor haar gelijk aan drie maanden boodschappen doen.

Ambassadeur

Ze is inmiddels met een paar andere Leeuwarders energieambassadeur geworden. In haar ‘kledingweggeefwinkel’ voor mensen die het niet breed hebben, geeft ze bezoekers een kaartje mee waarmee bij het energieloket van de gemeente het gratis advies van een coach kan worden aangevraagd. ,,Zo kunnen anderen uiteindelijk misschien ook honderden euro’s bezuinigen. Ik moet zeggen: ik leer zelf nog elke dag bij. Het is verslavend om op je energiegebruik te letten.”

Klaas Hofman was zes jaar geleden de eerste professionele energiecoach van Friesland. Inmiddels heeft hij in Leeuwarden zes collega’s, mensen die voorheen in de bijstand zaten. Nu werken ze 24 tot 36 uur per week en helpen ze anderen, in de meeste gevallen huurders, om hun lasten te verlagen.

,,Wy sjogge net nei de stiennen, mar nei de minsken”, vertelt Hofman. ,,Dat is it grutte ferskil tussen in coach en in energieadviseur. In adviseur leit bygelyks út hoefolle sinnepanielen der op in dak kinne, of wat in waarmtepomp kostet. In enerzjycoach sjocht nei mooglike besparringen. Dat is de basis. Sa kinst enerzjy-earmoede tsjingean, mar ek de útstjit fan CO2 ferminderje.”

De Europese Commissie is met de noodzaak van CO2-reductie in het achterhoofd enthousiast over de Leeuwarder energiecoaches. Die worden als voorbeeld gezien. Er zijn filmpjes geplaatst op ‘Brusselse’ sociale media.

Nieuwelingen

In heel Friesland zijn aan het einde van het jaar 94 coaches actief, zo is de intentie van provincie, gemeenten en energiecoöperaties. Sommigen beroepsmatig, anderen op vrijwillige basis. Vorig jaar telde de provincie dertig coaches. Veel nieuwelingen krijgen hun opleiding van de stichting Provinciaal Energietransitie Bureau (PEB), opgericht door Hofman. Die opleiding neemt tien dagdelen in beslag. Ook ROC Friese Poort en de Woonbond spelen een rol.

Zo werkt het Energieteam Fryslân.
Zo werkt het Energieteam Fryslân.

Het Energieteam Fryslân, waarin provincie, gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties, adviseurs en coaches sinds een klein jaar samen optrekken, moet ertoe bijdragen dat in 2022 elke Fries de hulp van een energiecoach kan inschakelen. ,,Ien kear yn de moanne ha we mei dat team online byienkomsten en hooplik ynkoarten ek fysike”, vertelt Marjan Faber. Zij is samen met Marije Boersma projectleider. Ook is Faber voorzitter van de PEB.

,,We moatte fan elkoar leare en kennis diele. Elke gemeente hat in oare oanpak. Ljouwert, Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân ha betelle én frijwillige enerzjycoaches. It Hearrenfean siket minsken. Yn Smellingerlân, Opsterlân, East- en Weststellingwerf ha se allinnich frijwilligers. En yn Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen kieze se oant no ta allinnich foar adviseurs. Wy moatte provinsjebreed útfine hoe’t minsken it bêste holpen wurde kinne. Dan wurdt de kâns op takenning fan subsydzjes ek grutter.”

Subsidie

In Leeuwarden vroegen ze dit jaar met succes een zogeheten RREW-subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) van een half miljoen euro aan. De provincie deed er 55.000 euro bij. Zo kan elke gemeente, mits op tijd en met een goed verhaal, een subsidieaanvraag indienen, zegt Hofman. ,,Takom jier komt der wer in regeling.”

Het mooiste zou zijn als elke gemeente zelf, los van subsidies, structureel geld zou vrijmaken voor de inzet van energiecoaches, vindt hij. Faber knikt: ,,Dat hie eins tweintich jier lyn al gewoan wêze moatten. Mar goed, we meitsje no moaie stappen. Dat is hurd noadich.”

Gepubliceerd in de Leeuwarder Courant op 31 augustus 2021.

Buurtservicepunt

Buurtservicepunt van start in de Klomp

Vanaf maandag 5 juli is het Buurtservicepunt aanwezig in het Netwerkcentrum Leeuwarden. Vanaf die datum dus NIET meer bij het wijkteam Oudoost op het Zuidvliet.

Buurtservicepunt heeft inloopspreekuur maandag t/m donderdag 10.00 – 12.00 in de Klomp.

U kunt bij ons terecht voor hulp bij administratieve zaken, zowel op papier als met de computer. Buurtservicepunt zit in alle buurtkamers van de gemeente Leeuwarden. 

Wij bieden wijkbewoners praktische ondersteuning bij onder andere:

•  aanvragen en werken met Digid 
•  het aanvragen van een uitkering
•  aanvragen van bijzondere bijstand
•  aanvragen van inkomens verruimende maatregelen
•  het indienen van een bezwaar
•  het invullen van de belastingaangifte
•  aanvragen van toeslagen
•  aanvragen van kwijtschelding
•  het verlengen van een verblijfsvergunning
•  vragen over de WMO

Voor verdere informatie zie onze website.

Wijkkrant Oud-Oost Zomer 2021

De nieuwe wijkkrant Oud-Oost is uit! Met nieuws uit de wijk Oud-Oost en omstreken.

In diverse wijken wordt wijkkrant Oud-Oost verspreid met de Huis aan Huis. Verder verkrijgbaar bij supermarkten in de buurt. 

Onderwerpen

 • Wat is een Buurtkamer?
 • Het Repair Café
 • Nieuws van de Groene Apotheek
 • Cambuur kampioen
 • Sociale woningbouw in de Bloemenbuurt en Olde Galileën

Lees of download de nieuwste wijkkrant.

Voor meer informatie en oudere edities klik hier.

Weer gratis afhaalmaaltijden!

Vanaf nu weer helemaal gratis! Koken in de Wijk biedt 2x per week lekkere en gezonde afhaalmaaltijden aan. Wel graag vooraf aanmelden. Zie ook de Facebookpagina van Koken in de Wijk.

Afhalen:

 • Dinsdag tussen 13.30 – 15.30 bij de Groene Apotheek in het wijkgebouw aan Oldegalieën 129
 • Donderdag tussen 13.00 – 15.00 bij het Netwerkcentrum Leeuwarden in de Klomp

Opgeven:

 • Via Jefta August op telefoon: 06-30619935 (belllen of via Whatsapp)
Kledingweggeefwinkel

Kledingwinkel weer open!

De weggeefkledingwinkel is weer open! 

Elke maandag en donderdag van 10.00 tot 13.30 

In verband met Corona alleen op afspraak. Bel het Netwerkcentrum voor een afspraak: 06-39738978

Kaartje in de wijk

Kaartjes in de Wijk

Elke week op dinsdagochtend van 10:30 tot 13:00 maken Marty en Jacoba in De Klomp leuke kaartjes.
 
Op 13 april hebben wij de eerste kaartjes rondgebracht in de wijk Oud Oost, als kleine geste/opkikkertje voor mensen in de wijk.
 
Als je het leuk vindt om te helpen met het maken van kaarten ben je van harte welkom.

Gratis afhaalmaaltijden!

Vanaf dinsdag 20 april biedt Koken in de Wijk 2x per week gratis afhaalmaaltijden aan! Wel graag vooraf aanmelden. Zie ook de Facebookpagina van Koken in de Wijk.

Afhalen:

 • Dinsdag tussen 13.30 – 15.30 bij de Groene Apotheek in het wijkgebouw aan Oldegalieën 129
 • Donderdag tussen 13.00 – 15.00 bij het Netwerkcentrum Leeuwarden in de Klomp

Opgeven:

 • Via Jefta August op telefoon: 06-30619935 (belllen of via Whatsapp)

Wijkkrant Oud-Oost Lente 2021

De nieuwe wijkkrant Oud-Oost is uit! Met nieuws uit de wijk Oud-Oost en omstreken.

In diverse wijken wordt wijkkrant Oud-Oost verspreid met de Huis aan Huis. Verder verkrijgbaar bij supermarkten in de buurt. 

Onderwerpen

 • Historie van de Bleeklaan
 • Interview met wijkwethouder Hein de Haan
 • Interview met opbouwwerker Jos Bouwhuis
 • Fotorapportage over Leven met Corona
 • Raadslid in Coronatijd
 • Verder veel praktische informatie

Lees of download de nieuwste wijkkrant.

Voor meer informatie en oudere edities klik hier.

Wandelgroep Netwerkcentrum Leeuwarden

Wandelgroep De Klomp loopt de eenzaamheid er uit

Mooi verhaal van Simone Scheffer over de wandelgroep van het Netwerkcentrum op de website van Omrop Fryslân:
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1033501-wandelgroep-de-klomp-loopt-de-eenzaamheid-er-uit

Onderstaand het verhaal zoals het op de website van Omrop Fryslân is verschenen:

Wandelgroep Netwerkcentrum Leeuwarden

Iedere dinsdag staan ze om 13.00 uur klaar. De wandelgroep van ontmoetingscentrum De Klomp in Leeuwarden. Jos Bouwhuis en haar wandelaars maken een rondje van zo’n uur door de omgeving. De groep is bedoeld om even buiten te zijn en uit het isolement te komen. Geen zware gesprekken, het is gewoon gezellig. In coronatijd extra belangrijk omdat mensen in kwetsbare posities het moeilijker hebben om er uit te komen. De wereld wordt kleiner en eenzaamheid ligt op de loer.

Wandelgroep Netwerkcentrum Leeuwarden

Het groepje is wel kleiner dan anders, want met de coronamaatregelen is het niet mogelijk om met een grote groep te wandelen en sommigen durven het ook niet omdat ze bang zijn om besmet te raken. André is één van de mensen die er iedere week is. André heeft autisme en woont in Leeuwarden. De wandelgroep geeft hem vertrouwen en structuur. Andere dingen kunnen nu niet zoveel meer, zoals zijn grote hobby jeu de boules spelen. Maar de wandeling gaat altijd door. Hij komt altijd voldaan terug van het wandelen.

Uit isolement blijven

Mory is ook vast van de partij. Mory komt uit Iran en loopt mee om uit isolement te blijven. In de coronatijd kan hij veel dingen niet meer doen die hij zo graag wil doen. Hij is ook wel vrijwilliger en houdt van kunst, maar hij voelt zich door de coronamaatregelen regelmatig down. Door het wandelen fleurt hij op. Hij vertelt van alles over de wijk Schieringen Heechterp waar hij woont. Er hangt zelfs een kunstwerk van hem.

De deur uit

Volgens Jos Bouwhuis die als professional met de groep loopt is zo’n wandelgroep van groot belang. Het haalt de mensen even uit hun eenzaamheid en soms komen er zaken aan de orde waar ze later in een een-op-een-gesprek op terug kunnen komen met die persoon. De mensen die nu niet meer meelopen belt ze regelmatig. Ze maakt zich wel zorgen over de groep kwetsbaren die nu eigenlijk niet meer de deur uit komen.

Alle drie hopen ze dat corona voor de zomer voorbij is. André vanwege zijn jeu de boules en Mory vanwege de festivals waar hij als vrijwilliger aan de slag is. “Daar kijk je het hele jaar naar uit en als het dan weer niet doorgaat dan is dat heel erg jammer”. Ook kunnen ze dan weer een kopje koffie of thee drinken na de wandeling, want ook dat kan nu vanwege het coronavirus niet. “Want het kopje thee, dat is natuurlijk waar we voor lopen,” zegt Jos Bouwhuis lachend.

Het wandelen gaat echter gewoon door. “Weer of geen weer en corona of geen corona, we lopen gewoon door.”

Zie verder op de website van Omrop Fryslân voor een leuke geluidopname met tijdens de wandeling gevoerde gesprekken.
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1033501-wandelgroep-de-klomp-loopt-de-eenzaamheid-er-uit

Geschreven door Simone Scheffer en op 7 februari 2021 gepubliceerd op de website van Omrop Fryslân.