De Klomp joech Sigrid wer selstbetrouwen

Sigrid afscheid

Bron: De Klomp joech Sigrid wer selstbetrouwen

It wie feest dizze wike yn it gebou De Klomp. Yn it gebou fan Netwerkcentrum Leeuwarden (Oud Oost) dêr’t alle dagen in soad frijwilligers aktyf binne mei ferskate aktiviteiten naam ôfskied fan Sigrid. Se wie goed jier aktyf yn it sintrum mar hat no in betelle baan fûn.

Op 3 april giet Sigrid oan de slach by de Keamer fan Keaphannel. De frijwilligers binne tige grutsk op har. En Sigrid sels ek.

[..]