Wijkkrant Oud-Oost

Nieuws- en informatieblad oorspronkelijk voor de bewoners van Oldegalile├źn/Bloemenbuurt, Tjerk Hiddes/ Cambuursterhoek, Vlietzone, Schepenbuurt, Heechterp/Schieringen en de Wielenpolle.

De eindredactie werd verzorgd door Leo Stam.

“Hierbij wil ik iedereen bedanken die de afgelopen vier jaar heeft meegewerkt aan de Wijkkrant Oud Oost, de vaste gastschrijvers en allen die een bijdrage hebben geleverd. Met name bedank ik ook Netwerkcentrum Oud Oost c.q. Netwerkcentrum Leeuwarden, dat de uitgave van deze wijkkrant mogelijk heeft gemaakt.

Het was voor mij een eer en genoegen dat ik als vrijwilliger vier jaar lang de eindredactie mocht verzorgen en de eerste drie jaar ook de opmaak.

Leo Stam”

Alle wijkkranten

De eerste uitgave van de Wijkkrant Oud Oost verscheen begin 2018 in zwart-wit.
In 2018, 2019 en 2020 deed Leo Stam naast de eindredactie ook de opmaak, in Word. In 2021 werd gekozen voor een meer professionele lay-out, verzorgd door onze drukker Sierk Hondema van FE Druk.

De foto van de beelden bij het station is [op minstens anderhalve meter afstand] gemaakt door Sjef van den Broek van solar fotostudio – met als fotomodel Sietske van der Veer, de foto van Leo door Ingrid Ettema.

Alles is terug te vinden in de pdf’s van de wijkkranten hierboven.