Wijkkrant Oud-Oost

Nieuws- en informatieblad oorspronkelijk voor de bewoners van Oldegalileën/Bloemenbuurt, Tjerk Hiddes/ Cambuursterhoek, Vlietzone en Schepenbuurt.

Sinds kort ook voor Heechterp/ Schieringen en de Wielenpolle.

De wijkkrant wordt verspreid in de Huis aan Huis in deze wijken met een oplage van 8000. Verder verkrijgbaar in supermarkten en bij de Klomp.

De eindredactie wordt verzorgd door Leo Stam. Heb je een verhaal, een mededeling, een foto met onderschrift of gewoon een goed idee mail dan naar:

 wijkkrantoudoost@gmail.com

Alle wijkkranten

Winter 2020/2021
Nazomer 2020
Voorzomer 2020
Lente 2020
Winter 2019
Herfst 2019
Zomer 2019
Maart 2019
December 2018
September 2018
Mei 2018

Voor advertenties in deze – vier keer per jaar verschijnende – Wijkkrant kunt u terecht bij onze drukker:

FE Druk – Sierk Hondema
Noordvliet 323 
8921 HG Leeuwarden
058 2126775

Foto’s beschikbaar gesteld door Johan van Polen.